โครงการแบ่งปันสู่สังคม ณ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส (บ้านพักคนชราปากน้ำ)