ประกาศเรื่องการปรับตารางเรียนช่วงงานมนัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ฯ