รางวัลรองชนะเลิศ Division 1 แฮนด์บอล อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง

แฮนด์บอลนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แฮนด์บอล อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย

แฮนด์บอลนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

MATADOR-HADAMMARA CUP 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ ระดับภาค

ด.ญ.วรินทร แก้วเจริญ ชั้น ป.๑/๕ เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับชั้นป.๑ – ป.๖