Warning: Illegal string offset 'custom_css_post_id' in /home3/cp368711/public_html/raphael.ac.th/wp-includes/theme.php on line 1063

ความภาคภูมิใจด้านนักเรียน

ปีการศึกษา 2560

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รางวัลชนะเลิศ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รางวัลชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

คะแนนเต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1 งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เขต 1

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1 งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขต 1

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560

รางวัลชนะเลิศ Division

รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีมชาย การแข่งกีฬาแฮนด์บอล ตำหรุคัพ ครั้งที่ 8

รางวัลรองชนะเลิศ

การแข่งขันแฮนด์บอล อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย งานกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขต 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขต 1

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

กีฬาแชร์บอล ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) หญิง
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เขต 1

รางวัลอันดับที่ 3

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดสมุทรปราการ

การแข่งตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24

รางวัลเหรียญทอง

การเดี่ยวขิม 7 หย่อง
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันฟุตซอลจังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

การแข่งขันแฮนด์บอลนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

รางวัลรองชนะเลิศ Division 1

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

ขอยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์

เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ที่ห้างพาราไดซ์และนำส่งคืนเจ้าของ

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

ACSP SWIMMING CHAMPIONSHIP

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

ACSP SWIMMING CHAMPIONSHIP

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

ACSP SWIMMING CHAMPIONSHIP

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ พันธกิจรับใช้พระคริสต์ตามแบบอย่างนักบุญเปาโล

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน หัวข้อ การเดินทางของนักบุญเปาโลในบทจดหมายถึงชาวโครินทร์

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

รางวัลชมเชย

การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ พันธกิจรับใช้พระคริสต์ตามแบบอย่างนักบุญเปาโล

รางวัลชมเชย

การแข่งขันเล่าเรื่องในพระคัมภีร์และประยุกต์กับเหตุการณ์ปัจจุบัน หัวข้อ ความรักในโครินทร์

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

Suphanburi Swimming Championship

วันการศึกษาเอกชน ภาคกลางครั้งที่ 4

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้น ป.1 – ป.3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้น ม.1 – ม.3

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562

รางวัลชนะเลิศ

การทดสอบความรู้พระคัมภีร์ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จากแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลเหรียญเงิน

การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ประเภทขิมสาย 7 หย่อง ระดับประถมศึกษา
โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขันขิมเดี่ยว 7 หย่อง ระดับชั้น ป.1 – ป.6
งานศิปลหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปรการ

ปีการศึกษา 2562