Warning: Illegal string offset 'custom_css_post_id' in /home3/cp368711/public_html/raphael.ac.th/wp-includes/theme.php on line 1063

ความภาคภูมิใจด้านนักเรียน

ปีการศึกษา 2560

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รางวัลชนะเลิศ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รางวัลชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

คะแนนเต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1 งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เขต 1

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1 งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขต 1

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560

รางวัลชนะเลิศ Division

รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีมชาย การแข่งกีฬาแฮนด์บอล ตำหรุคัพ ครั้งที่ 8

รางวัลรองชนะเลิศ

การแข่งขันแฮนด์บอล อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย งานกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขต 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขต 1

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

กีฬาแชร์บอล ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) หญิง
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เขต 1

รางวัลอันดับที่ 3

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดสมุทรปราการ

การแข่งตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24

รางวัลเหรียญทอง

การเดี่ยวขิม 7 หย่อง
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันฟุตซอลจังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

การแข่งขันแฮนด์บอลนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

รางวัลรองชนะเลิศ Division 1

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

ขอยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์

เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ที่ห้างพาราไดซ์และนำส่งคืนเจ้าของ

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

ACSP SWIMMING CHAMPIONSHIP

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

ACSP SWIMMING CHAMPIONSHIP

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

ACSP SWIMMING CHAMPIONSHIP

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ พันธกิจรับใช้พระคริสต์ตามแบบอย่างนักบุญเปาโล

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน หัวข้อ การเดินทางของนักบุญเปาโลในบทจดหมายถึงชาวโครินทร์

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

รางวัลชมเชย

การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ พันธกิจรับใช้พระคริสต์ตามแบบอย่างนักบุญเปาโล

รางวัลชมเชย

การแข่งขันเล่าเรื่องในพระคัมภีร์และประยุกต์กับเหตุการณ์ปัจจุบัน หัวข้อ ความรักในโครินทร์

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

Suphanburi Swimming Championship

วันการศึกษาเอกชน ภาคกลางครั้งที่ 4

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้น ป.1 – ป.3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้น ม.1 – ม.3

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562

รางวัลชนะเลิศ

การทดสอบความรู้พระคัมภีร์ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จากแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลเหรียญเงิน

การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ประเภทขิมสาย 7 หย่อง ระดับประถมศึกษา
โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขันขิมเดี่ยว 7 หย่อง ระดับชั้น ป.1 – ป.6
งานศิปลหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปรการ

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563

การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมงานวันทางทะเลโลก ประจำปีการศึกษา 2563 การขนส่งทางน้ำกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันรายการ RUS-FAH by TMB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 11 และ AYUTTHAYA OPEN CHAMPIONSHIP 2020 ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงแก้วกมล ยอดแก้ว 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนการทดสอบ วิชาภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับสูง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ BANKOK SWIMMING NEW NORMAL PART 2

ยินดีกับนักเรียนทุกคน
การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ V POOL SWIMMING CUP

ปีการศึกษา 2564

ยินดีกับนักเรียนทุกคน
การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ I LOVE DAD ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ทีมโรงเรียนเซนต์ราฟาแอลได้ 1 ถ้วยคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม อันดับที่ 6 จากสโมสรที่เข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 33 ทีม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง และชื่นชมผู้ปกครองในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเด็กชายสิทธิ์ทัศน์ วันจันทร์รับโล่ห์เกียรติยศ ของพล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จากการแข่งขันฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจและสร้างโอกาสให้กับเยาวชนต่อยอดสู่ระดับอาชีพ รายการ THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 รุ่นอายุ 10-11 ปี ที่ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลเยาวชนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ปีการศึกษา 2565

 รางวัลชนะเลิศ เดี่ยวขิม หย่อง นิทรรศการวิชาการและเปิดบ้านครบรอบ 50 ปี ราชวินิตบางแก้วสืบสานปริธาน วิชาการก้าวล้ำ เป็นผู้นำการศึกษา 5 ทศวรรษ ราชวินิตบางแก้ว

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดบรรเลงดนตรีไทยอโศกสังคีต ครั้งที่ 13 ประเภทเดี่ยว เครื่องดนตรีจะเข้ ณ หอประชุมเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์ คาเบรียล

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
ด้านทักษะทางวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
ด้านทักษะภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
ด้านทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
ด้านทักษะภาษาต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
ด้านทักษะทางสุขศึกษาและพลศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
ทักษะด้านศิลปะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
ทักษะด้านศิลปะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
ทักษะด้านศิลปะการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
ทักษะด้านศิลปะการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงเดี่ยว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
ทักษะด้านศิลปะการแข่งขันวาดภาพระบายสี

รางวัลถ้วยพระราชทาน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม
เด็กหญิงปัทมพร พงศ์พีรพัฒน์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ได้คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
( O-NET) วิชาภาษาอังกฤษเต็มร้อย

ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 
ได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬาวูซูประเภททีม (Grop Events) ในการแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19
ณ Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซนทรัลพระราม 2 โดยได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน ปาฉี๋ฉวน และ 2 เหรียญทองแดง 

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดบรรเลงดนตรีไทยอโศกสังคีต ครั้งที่ 14 ประเภท ขิมสาย

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
NRRU Swimming Championship
ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
NRRU Swimming Championship
ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 ถ้วยคะแนนรวมนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 9 ปี ชายอันดับที่ 1

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
NRRU Swimming Championship
ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2เหรียญทองแดง 1 ถ้วยคะแนนรวมนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 12 ปี ชายอันดับที่ 3

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
NRRU Swimming Championship
ได้รับรางวัล 8 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 ถ้วยคะแนนรวมนักกีฬายอดเยี่ยม
รุ่นอายุ 12 ปี หญิง อันดับที่ 3

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
NRRU Swimming Championship
ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 ถ้วยคะแนนรวมนักกีฬายอดเยี่ยม
รุ่นอายุ 9 ปี หญิง อันดับที่ 3

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
NRRU Swimming Championship
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 1 ถ้วยคะแนนรวมนักกีฬายอดเยี่ยม
รุ่นอายุ 9 ปี หญิง อันดับที่ 4

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
NRRU Swimming Championship
ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 1 ถ้วยคะแนนรวมนักกีฬายอดเยี่ยม
รุ่นอายุ 8 ปี ชาย อันดับที่ 3

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
NRRU Swimming Championship
ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 ถ้วยคะแนนรวมนักกีฬายอดเยี่ยม
รุ่นอายุ 13 ปี ชาย อันดับที่ 6

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
NRRU Swimming Championship
ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 ถ้วยคะแนนรวมนักกีฬายอดเยี่ยม
รุ่นอายุ 8 ปี ชาย อันดับที่ 5

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
NRRU Swimming Championship
ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 1 ถ้วยคะแนนรวมนักกีฬายอดเยี่ยม
รุ่นอายุ 8 ปี ชาย อันดับที่ 6

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
NRRU Swimming Championship
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
NRRU Swimming Championship
ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง 1 ถ้วยคะแนนรวมนักกีฬายอดเยี่ยม
รุ่นอายุ 12 ปี ชาย อันดับที่ 7

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
NRRU Swimming Championship
ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
NRRU Swimming Championship
ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
NRRU Swimming Championship
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทดสอบความรู้พระคัมภีร์ระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร หัวข้อ “หนังสือเลวีนิติ”

ด้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
การแข่งขันทดสอบความรู้พระคัมภีร์ระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร หัวข้อ “หนังสือเลวีนิติ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
การแข่งขันทดสอบความรู้พระคัมภีร์ระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร หัวข้อ “หนังสือเลวีนิติ”

ได้รับรางวัลชมเชย
การแข่งขันทดสอบความรู้พระคัมภีร์ระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร หัวข้อ “หนังสือเลวีนิติ”

ขอแสดงความยินดี
รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี
เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ปี2566รับโล่เชิดชูเกียรติ จาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นจรัสพรปฎิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี)

ขอแสดงความยินดี
รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี
เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ปี2566รับโล่เชิดชูเกียรติ จาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นจรัสพรปฎิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี)