งานวันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 8 ณ วิทยาลัยแสงธรรม

ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่คนเก่งของเราคว้ามาได้