Warning: Illegal string offset 'custom_css_post_id' in /home3/cp368711/public_html/raphael.ac.th/wp-includes/theme.php on line 1063

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้นประจำปีการศึกษา 2566 [View Photos]

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลขออนุญาตจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2489 โดยมี พระสังฆราชมารี โยเซฟ เรอเน แปร์รอส เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน [View Photos]

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2566 [View Photos]

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จัดขึ้น ณ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 2 มิถุนายน 2565 [View Photos]

ศาสนสัมพันธ์คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ โดยยึดความรัก ความเป็นพี่น้องกันเป็นหลัก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน รับรู้คุณค่าที่มีในศาสนาของกันและกัน และร่วมมือกันสร้างสรรค์ภราดรภาพและสันติภาพในสังคม [View Photos]

กิจกรรมในวันไหว้ครู และ วันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ปีการศึกษา 2566 [View Photos]

กิจกรรมในวันไหว้ครู ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 [View Photos]

พิธีประดับบ่า (อินทรธนู) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล [View Photos]

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 …ทีมงานแนะแนวของโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ได้รับเกียรติจากฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้บรรยายเกี่ยวกับระบบงานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้แก่โรงเรียนอื่นๆในสังกัด [View Photos]

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก [View Photos]

กิจกรรมวันสุนทรภู่ [View Photos]

โครงการแบ่งปันสู่สังคม [View Photos]

พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล [View Photos]

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [View Photos]

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [View Photos]

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดโพธิยาราม(ทองคง) [View Photos]

กิจกรรมวันแม่ระดับชั้นอนุบาล [View Photos]

กิจกรรมวันแม่ [View Photos]

กิจกรรมวันอาเซียน [View Photos]

ฉลองอัครเทวดาราฟาแอล [View Photos]

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ซิสเตอร์ ดร. กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล นักเรียนและเครือข่ายนักวิขาการ ได้เข่้ายื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังพบรายชื่อคนเกี่ยวข้องกับบริษัทบุหรี่ สภาฯ ตั้งกมธ.วิสามัญบุหรี่ไฟฟ้า วอนทบทวนใหม่ทำภาพลักษณ์ประเทศเสียหาย และขอคนเป็นกลาง มีความรู้ ยึดประโยชน์สุขภาพประชาชนเป็นหลัก

การประเมินสมรรถนะนักเรียน [View Photos]