ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำเทียนพรรษาและปัจจัยที่ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญไปถวายแด่วัดโพธิยาราม(วัดทองคง)