แผนที่

 

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
เลขที่ 5     ถนนท้ายบ้าน, ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทร 02 701 6174-5 , 02 175 8118 โทรสาร 02 701 8625