โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล St.Raphael Schoolฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก - โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล St.Raphael School