โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล St.Raphael Schoolพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล St.Raphael School