หน้าแรก

ข่าวสารของโรงเรียน

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

รางวัลแลความภาคภูมิใจ

ด้านนักเรียน (คลิก…ดูรายละเอียด)

 • การแข่งขันทักษะด้านวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน
 • ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เขตการศึกษาที่1
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล “ดำหรุคัพ” ครั้งที่ 8
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลงานกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาฟุตชอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาแชร์บอล รุ่น ป.4-ป.6 หญิง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาชน ครั้งที่ 24
 • รางวัลเหรียญทองการเดี่ยวขิม 7 หย่อง งานมหกรรมความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแฮนด์บอลนักเรียน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 12

ด้านครู (คลิก…ดูรายละเอียด)

 • รางวัลครูสอนดีมีอุดมการณ์และทำประโยชน์ด้านการศึกษา
 • รางวัลครูตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น
 • รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย
 • รางวัลโล่เงินผู้ช่่วยผู้บริหารดีเด่น
 • รางวัลครูดีเด่นระดับเขตการศึกษาที่ 1
 • รางวัลเกียรติบัตรโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้านผู้บริหารโรงเรียน (คลิก…ดูรายละเอียด)

 • รางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น
 • โครงการเด็กไทยสดใสร่วมใจออกกำลังกาย
 • รับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนราฟาแอล
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขต1

พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนราฟาแอล โดยมีท่านผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมเป็นเกียรติในความสำเร็จของบุตรหลานในครั้งนี้ด้วย และทางโรงเรียนจึงถือโอกาสนี้ส่งมอบนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคนคืนสู่อ้อมกอดของผู้ปกครองด้วยบรรยากาศอบอุ่นและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ขอพระหฤทัยอำนวยพรทุกท่าน

ติดต่อ ร.ฟ.