ที่อยู่ 

เลขที่ 5 ถนนท้ายบ้าน  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์

02-701-6174-5

เบอร์โทรสาร

02-701-8625

 

Line @ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
Facebook โรงเรียนเซนต์ราฟแอล