รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

 

Read More

ข่าวสาร กิจกรรม

ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นอนุบาล

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สอบปลายภาคระดับชั้นประถมศึกษา

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

สอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์