รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

 

Read More

ข่าวสาร กิจกรรม

สอบคิดวิเคราะห์และสอบกลางภาค

วันที่ 15 มกราคม 2562
สอบคิดวิเคราะห์ระดับชั้น ป.3, ป.6, ม.3
สอบกลางภาคระดับชั้น ม.3

สอบกลางภาค

วันที่ 17 มกราคม 2562 สอบกลางภาคระดับชั้น ป.1 – ม.3
ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับปฐมวัย 1 – 3
วันที่ 18 มกราคม 2562 สอบกลางภาคระดับชั้น ป.1 – ม.2
ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับปฐมวัย 1 – 3

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 18 – 19 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์